बागमती प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको अवस्था

जनपत्र
१६ चैत्र २०७७, सोमबार ०७:४७

नेपालबाट दीर्घ कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै पोषणको स्थितिमा सुधार गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउन यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७।७८ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सचालनमा आएको हो । विगतको पोषण विषय स्वास्थको मात्र सरोकारको विषय हो र पोषण सुधारका कार्यहरू स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित कार्यक्रमले मात्र संबोधन गर्दछ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन भइ अवको पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू बहु सरोकारवालहरूको संलग्नतामा संचालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा अधारित रही बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम नेपालमा लागू भएको हो ।

नेपालबाट सबै खालका कुपोषणहरू अन्य गर्दै सुपोषित नेपालको अभियान अगाडी वढाउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजना नेपालमा २०६९ बाट संचालनमा आएको हो। २०६९।७० देखि २०७४।७५ सम्म बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो नेपालमा लागू भएको थियो । यस चरणको योजनाको सफल कार्यान्वयन संगै पूनः २०७५।०७६ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण दोस्रो कार्यान्वयनमा अएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो का लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना – दोस्रोका दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यहरू

दीर्घकालिन सोचः आगामी दश वर्षभित्रमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीमा हुने कुपोषण हटाई मानवपूँजीको विकास
लक्ष्यः पोषण विशेष, पोषण संवेदनशील र समर्थ बनाउने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको विस्तार गरी महिला, किशोरी तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनुका उद्देश्यहरू ।
(क) सेवा प्रदायक संस्थाको विस्तार गरी सबैमा पोषण विशेष सेवाहरूको पहूँच बढाई सेवाहरूको उपभोगमा बृद्धि गराउनु ।
(ख) पोषण संवेदनशील सेवाहरूको पहूँच र उपभोग बढाई स्वस्थ बानी–व्यवहारमा सुधार ल्याउनु ।
(ग) पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरी महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनु ।

कार्यक्रम विस्तारको प्रारुप

(क) हाल कार्यान्वयन भएका ३० जिल्लाका ३०८ स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको पूर्ण प्याकेजको निरन्तरता ।
(ख) ७ जिल्लाका ७५ स्थानीय तहमा पूर्ण प्याकेज सहित विस्तार ।
(ग) २१ जिल्लाका २०६ स्थानीय तहमा आंशिक प्याकेज सहित विस्तार ।
(घ) पोषण विशेष (स्वास्थ्य क्षेत्र) कार्यक्रमहरु ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने ।
(ङ) आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहमा सोही अनुसार हुने र केही स्थानीय तहमा पूर्ण प्याकेज सहित विस्तार ।
(च) १४ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको आंशिक प्याकेज सहित विस्तार ।
(छ) ५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा स्थानीय तह मार्फत नै कार्यक्रमय सञ्चालन गर्न सहजीकरण हुने ।

हाल सम्म भएका उपलव्धीहरू

१, प्रदेश स्तरमा बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रिय योजना अयोगबाट जनशक्ति व्यवस्थापन ।
२, प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समितिको वैठक संचालन ।
यस कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिका संयोजक एंव प्रदेश नीति तथा योजना अयोगका माननीय सदस्य यमुना कडेल ज्यूले गर्नु भएको थियो ।
३, प्रदेश स्तरमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना संचालनका लागि प्राविधिक समिति गठन
४, बागमती प्रदेश अन्तरगतका नया कार्यक्रम लागू भएका तिन जिल्लाका (सिन्धुली,सिन्धुपाल्चोक र दोलखा) ३० वटा स्थानीयतहहरूमा पोषण स्वयंसेवक नियुक्ति सम्पन्न ।
५, १४ वटा स्थानीयतहहरूमा पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति गठन तथा अभिमूखिकरण ।
६, ३० वटा स्थानीय तहका पोषण स्वयंसेवकहरूका लागि ४ दिने अधरभूत पोषण तालीम संचालन ।
७, यस आर्थिक वर्षमा ०७७।७८ र आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा प्रदेशबाट पोषण सुधारका लागि संचालन गरिने कार्यक्रम तथा कार्ययोजना तयारी भएको ।
८,बागमती प्रदेशका लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जात जातीहरूको पोषण सुधारमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न कार्ययोजना तयारी भएको ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*